Μέλος του European Cleft Organization

Autism Research Institute San Diego On Line Learning

Cognitive Behavior Therapy For Adults with Dental Anxiety Kings College Dental School London

Στελέχωση του Παιδοδοντιατρικού Τμήματος Οδοντιατρείου Φρουράς Θεσσαλονίκης

Είσοδος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τραύματος International Association IADT

Είσοδος στην Παγκόσμια Ακαδημία Παιδοδοντιάτρων International Academy of Pediatric Dentistry

Εισαγωγή στο Τριετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Παιδοδοντιατρικής

Οδοντιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαίο Σεμινάριο Ογκολογικού Ασθενούς. Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενικός Οδοντίατρος στον Νομό Αττικής και στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Μέλος Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας ATLS - Advanced Trauma Life Support Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ - Προχωρημένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ (χρήση απινιδωτή)

PHTLS - Pre Hospital Trauma Life Support

Εισαγωγή στο Οδοντιατρικό Τμήμα της ΣΣΑΣ - Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και στην Οδοντιατρική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Παιδοδοντίατρος είναι ο οδοντίατρος που έχει μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά προγράμματα ειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική. Η εκπαίδευση αυτή εξασφαλίζει μοναδική γνώση και εμπειρία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβληματών της στοματικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των ατόμων με αναπηρία. Βασικός στόχος του Παιδοδοντίατρου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας οδοντιατρικής φροντίδας για το παιδί απαλλαγμένης από το άγχος και τον φόβο. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με ψυχολογικές τεχνικές και ειδικό λεξιλόγιο για την περιγραφή της θεραπείας που κάνουν την διαδικασία απλή, κατανοητή και αποδεκτή. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια σχέση που βασίζεται στην ειλικρίνεια και στην εμπιστοσύνη. Σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ευχάριστου κλίματος για το παιδί παίζει η κατάλληλη διαμόρφωση του ιατρείου, ώστε να αποτελεί χώρο ευχάριστο και φιλικό, προσαρμοσμένο στις παιδικές ανάγκες και η ύπαρξη ειδικά εκπαιδευμένου βοηθητικού προσωπικού.

Πηγή : Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία