Ο οδοντίατρος είναι ο κύριος πάροχος περίθαλψης για τη στοματική υγεία και με την απόκτηση των αναγκαίων επαγγελματικών προσόντων, είναι σε θέση να παρέχει ανεξάρτητα, επικεντρωμένη ολιστική περίθαλψη στον ασθενή που είναι βασισμένη στην τεκμηρίωση, ενώ θα πρέπει να κατέχει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, προκειμένου να παρέχει ανά πάσα στιγμή την υψηλότερη δυνατή ποιότητα θεραπείας στους ασθενείς, προάγοντας και βελτιώνοντας τη στοματική υγεία των ατόμων, των οικογενειών και των ομάδων στην Κοινότητα.

Τομέας Ικανοτήτων Ι: Επαγγελματισμός, Δεοντολογία και Επικοινωνία Μετά την ολοκλήρωση της βασικής οδοντιατρικής εκπαίδευσης, ένας οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός: