ΝΕΟΓΙΛΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

Από την συμπλήρωση των νεογιλών φραγμών μέχρι την εμφάνιση του πρώτου μόνιμου δοντιού στη στοματική κοιλότητα μεσολαβεί μια περίοδος (2,5-6) όπου λειτουργούν οι νεογιλοί φραγμοί και

  • συντελούνται αυξητικές μεταβολές στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα
  • παρατηρούνται μεταβολές στους ίδιους τους οδοντικούς φραγμούς
  • και στη σύγκλεισή τους