Η βλάβη που μας απασχολεί πιο πολύ σήμερα, είναι η «Υπεναλάτωση Γομφίων Τομέων»(ΥΓΤ) λόγω του αυξανόμενου επιπολασμού της ανά τον κόσμο. Ο όρος «Υπεναλάτωση Γομφίων Τομέων» (ΥΓΤ) εισήχθη επίσημα στην οδοντιατρική βιβλιογραφία το 2001 προκειμένου να περιγράψει την διαφορετική κλινική απεικόνιση αλλά και σύσταση της αδαμαντίνης σε τουλάχιστον ένα μόνιμο γομφίο και ίσως τομέα. Η ΥΓΤ είναι χρονολογούμενη βλάβη, επηρεάζει κυρίως τα δόντια που ενασβεστιώνονται σε ένα συγκεκριμένο χρονολογικό εύρος(γέννηση έως και λίγα έτη μετά) και αυτά είναι οι οκτώ πρόσθιοι τομείς (άνω και κάτω γνάθου) καθώς και οι τέσσερεις πρώτοι μόνιμοι γομφίοι. Η ΥΓΤ μπορεί να προσβάλλει από έναν έως και τέσσερεις γομφίους, με το βαθμό προσβολής να διαφέρει από ελαφρύ έως βαρύ , στο ίδιο άτομο.